Houvast omtrent alle wet- en regelgeving in de bouw

Wij helpen jouw bouwproject te begeleiden

Een nieuwbouwproject, herbestemming van een bestaand gebouw of verduurzaming, er komt nogal wat op je af in de Nederlands wet- en regelgeving. Zoveel regels, zoveel fases die je op de juiste wijze moet doorlopen waardoor je als opdrachtgever vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Bhouwvast geeft je houvast! Wij nemen de leiding, geven advies en begeleiden je bij iedere stap die genomen moet worden.

Onze bouwfysische en bouwkundige kennis zetten wij in voor een optimaal resultaat.

Bouwmanagement

Een functioneel, bruikbaar en duurzaam gebouw voor een redelijke prijs en binnen een redelijke termijn. Dat is wat we kunnen garanderen wanneer wij het project voor onze rekening nemen. Bhouwvast coƶrdineert alle fases binnen elk bouwproject. Waaronder de aanvraag zelf, het opstellen van het bouwbudget, de bewaking van het bouwbudget en het tijdspad van de verschillende fases van de bouw tijdens de uitvoering.

Bouwfysica

Duurzaam, comfortabel en een gezond werk- en leefklimaat zijn vereisten vanuit het bouwbesluit waar iedere aannemer of particuliere bouwer aan moet voldoen. Wet- en regelgeving zijn onderhevig aan verandering en worden telkens aangescherpt. Bhouwvast biedt houvast en structuur zodat het project bij oplevering voldoet aan de eisen. We stellen het advies ten behoeve van haalbaarheidsonderzoeken op bij grootschalige renovatie en verduurzaming en werken de onderzoeksrapporten met verbetervoorstellen bij bouwfysische gebreken of klachten uit.

Energie advies

Zo lek als een mandje en toch energiebesparende maatregelen toepassen op een gebouw?!
Klinkt gek, alleen zien we het regelmatig bij de verduurzaming en herbestemming van bestaande gebouwen. Onze benadering gaat uit van de Trias Energetica-methode: het minimaliseren van energieverbruik, gebruik van duurzame energie en het efficiƫnt gebruiken van fossiele brandstoffen. Bhouwvast geeft houvast bij de subsidieaanvraag, het uitwerken van het energie-adviesplan en communicatie met gemeenten en provincies.

Goed luisteren en het taalgebruik afstemmen op de opdrachtgever,
dat is onze kracht.