Bouwfysica

Een gezond en comfortabel binnenklimaat wordt steeds belangrijker binnen de bestaande gebouwen en de eisen voor nieuw te realiseren gebouwen worden regelmatig aangescherpt. Het belang van het binnenklimaat is bij het verduurzamen van woningen heel groot.

Bouwbesluit

Vanuit de regelgeving, waaronder het Bouwbesluit, worden diverse eisen gesteld aan onderdelen welke invloed hebben op een gezond en comfortabel werk- en leefklimaat. Bhouwvast kan u adviseren op de onderdelen ventilatie, daglichttoetreding, akoestiek, zonwering, thermisch comfort en energieverbruik. Wij adviseren u in het toepassen van de verschillende bouwmaterialen in combinatie met de benodigde installaties, waaronder verwarmings- en ventilatiesystemen.

Bhouwvast voert de noodzakelijke berekeningen uit en stelt rapportages op welke noodzakelijk zijn voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Energiezuinigheid

Voor de nieuwbouw van gebouwen geldt met ingang van 1 januari 2021 een BENG eis, dit staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Deze eis vervangt de huidige EPC-eis voor nieuwbouw. Met de toetsing volgens BENG wordt onder andere naar de energiebehoefte en het energiegebruik gekeken.

 

De nieuwe BENG-eisen worden bepaald door middel van de detailmethodiek volgens de nieuwe rekenmethode  NTA 8800.

Energielabel

De NTA 8800 is niet alleen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw ontwikkeld. Voor alle energie labels die vanaf 1 januari 2021 worden opgesteld geldt dat deze moeten voldoen aan de methodiek volgens NTA 8800. Het energielabel kan variëren van A++++ tot en met G.

Gebouwsimulatie

De adviseurs van Bhouwvast volgen op dit moment de opleiding , zodat Bhouwvast beschikt over de juiste certificering om met de nieuwe rekenmethodiek uw gebouw door te kunnen rekenen op de BENG eisen en/of ter bepaling van het energielabel.

 

Op basis van de huidige eisen kunnen de adviseurs van Bhouwvast een energieadvies voor u opstellen.

Bouwkundig detailleren

Een belangrijk onderdeel van de bouwfysische kwaliteit van een gebouw is het detailleren. Door de constructieopbouw op een goede manier te ontwerpen en tijdens de uitvoering te realiseren worden veel problemen voorkomen. Dit speelt ook bij het renoveren en verduurzamen van bestaande gebouwen een hele grote rol. Een goed geïsoleerd gebouw geeft niet per definitie een comfortabel binnenklimaat.

Optrekkend vocht en schimmel

Bouwfysische onderzoeken

Metingen houtrot en zwam

Koude- en warmteklachten, schimmelvorming, tochtklachten en vochtproblemen zijn veelvoorkomende bouwfysische onderzoeken. Bhouwvast bespreekt ter plaatse met de eigenaar of gebruiker de klachten. Door middel van verschillende soorten onderzoek, bijvoorbeeld het meten van het vochtgehalte van bouwconstructies, het maken van thermografische camerabeelden en/of het uitvoeren van rookproeven kunnen de adviseurs van Bhouwvast de bron van de klachten in beeld brengen. In overleg met de eigenaar of gebruiker kunnen maatregelen en voorzieningen worden aangegeven om de klachten te verhelpen.

Infraroodbeelden warmteverlies

Brandveiligheid

Een brand leidt niet alleen tot schade aan het gebouw en het verlies van inventaris en persoonlijke bezittingen. Een brand kan tevens leiden tot persoonlijk letsel of erger. Daarnaast heeft brand een grote impact op de bedrijfscontinuïteit met mogelijke bedrijfsschade tot gevolg. Door een brand kunnen de activiteiten binnen een bedrijf  voor langere periode stil komen liggen. Het is daarom belangrijk om stil te staan bij maatregelen die het ontstaan, ontwikkelen en doorgroeien van een brand zoveel mogelijk beperken. Een brandveilig ontwerp wordt verkregen door een samenspel van de bouwkundige-, installatietechnische- en organisatorische aspecten.

 

Door het aanbrengen van (bouwkundige) brandcompartimentering wordt de doorgroei van een brand naar een ander brandcompartiment voorkomen. Hierbij wordt tevens het risico op brandoverslag naar een aangrenzend brandcompartiment beoordeeld.

Brandveiligheid inspecties

Daarnaast zijn de juiste (automatische-)brandblusvoorzieningen een middel om een beginnende brand te blussen.

 

Het veilig kunnen vluchten uit een woning of gebouw is de minimale eis vanuit het Bouwbesluit. Samen met u kunnen de adviseurs van Bhouwvast een ontruimingsplattegrond opstellen. Op het vluchtplan worden vluchtroutes, nooduitgangen en blusmiddelen aangegeven.

 

De adviseurs van Bhouwvast stellen het vluchtplan op en geven aan welke installaties noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan noodverlichting, brandmeldinstallaties, ontruimingsinstallaties, sprinklerinstallaties en Rook- Warmte Afvoerinstallaties.

Bouwfysische adviezen

Bhouwvast stelt onder andere adviezen op ten behoeve van haalbaarheidsonderzoeken bij grootschalige renovatie en verduurzaming en onderzoeksrapporten met verbetervoorstellen bij bouwfysische gebreken of klachten.

 

De adviseurs van Bhouwvast hebben allen naast een bouwkundige- of installatietechnische achtergrond ruime ervaring op het gebied van bouwkunde, bouwfysica en brandveiligheid.

 

laat hier uw e-mail adres achter om meer informatie te ontvangen over bouwfysica