Bouwfysica

Comfortabel wonen en werken

De bouwfysische aspecten van gebouwen draaien om: geluid, warmte, vocht, licht, binnenklimaat en brandveiligheid. Bhouwvast kan je adviseren op de onderdelen ventilatie, daglichttoetreding, akoestiek, zonwering, thermisch comfort en energieverbruik. Vanuit de wet- en regelgeving en het bouwbesluit moet ieder gebouw voldoen aan een gezond, veilig en comfortabel leefklimaat. Dit kunnen wij waarborgen.

Zullen wij je helpen om aan alle wet- en regelgeving te voldoen bij de aanvragen? 

Energie

Wij bieden houvast omtrent alle vragen en aanvragen over duurzaamheid. Zoals bij de BENG-eis, de norm voor een Bijna Energie Neutraal Gebouw, die vanaf 2021 van kracht is. Voor iedere bouwaanvraag wordt namelijk gekeken naar de energiebehoefte-indicator in kWh/m2 (BENG-1), de primaire fossiele energie-indicator in kWh/m2 (BENG-2) en het aandeel hernieuwbare energie in % (BENG-3). Dit geldt dus ook als jij je bestaande woning wil verduurzamen. Bhouwvast is gecertificeerd en mag de woning afmelden in zowel de vergunningsfase als bij de daadwerkelijke oplevering van het gebouw.

Wil je verduurzamen of heb je een BENG-berekening nodig?

Bhouwvast - Bouwfysica - Melvin van der Kamp

Brandveiligheid

Bhouwvast - Bouwfysica - Onno Zitman

Het doel van een brandveilig ontwerp is het voorkomen dat een brand kan ontstaan, ontwikkelen of kan doorgroeien van het ene naar het andere compartiment. Daarnaast dient uiteraard ook de vluchtveiligheid op orde te zijn. Denk hierbij aan het vrijhouden van de vluchtwegen, noodverlichting en een brandmeldinstallatie. Dit zijn allemaal eisen vanuit de NEN om brand in gebouwen te beperken of voorkomen. Wij denken verder dan de minimale eisen vanuit het bouwbesluit. Veel bedrijven gaan na een brand failliet omdat niet alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en daardoor het complete gebouw afbrandt. Terwijl met een goede blusinstallatie uitbreiding voorkomen had kunnen worden.

Brand voorkomen en wil je meer weten over een brandveilig ontwerp?

Detailleren & Inspectie

Als je vooraf de bouwfysische aspecten zoals constructieopbouw op een goede manier ontwerpt voorkom je achteraf ellende. Hierbij speelt het detailleren een belangrijke rol in het bouwproces. Bouwers hebben baat bij goed uitgewerkte details voor inzicht. Voor veel betrokkenen in het bouwproces is het een eye-opener wanneer ze op de hoogte worden gebracht van de vele consequenties van het Bouwbesluit voor de detaillering. Bhouwvast levert het ontwerp inclusief de details die bouwtechnisch en bouwfysisch correct zijn.

Achteraf kunnen we ook de inspectie uitvoeren als eerdere ontwerpen geen succes zijn geweest. We meten o.a. het vochtgehalte van bouwconstructies, doen rookproeven en maken thermografische camerabeelden.

Een gedetailleerde berekening nodig voor het bouwproces?

Bhouwvast - Bouwfysica - Jan Vermaning / Onno Zitman