Het Klimaatakkoord

Het duurzaam opwekken van energie door wind, zon, geothermie en biomassa neemt in ons land toe. Dit heeft een grote impact op de infrastructuur, die we daarom moeten uitbreiden en aanpassen. De focus ligt ook op het besparen van energie. Want wat we besparen, hoeven we niet op te wekken. Het voorstel voor hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord staat op papier, nu moet het verder worden ingekleurd. We hebben mooie voornemens waarmee iedereen aan de gang wil. Alleen moeten we het wél waarmaken.

Nederland staat aan het begin van een enorme opgave. We hebben er allemaal wel van gehoord maar er zijn maar weinig mensen die precies weten wat het inhoudt. Wat wel steeds duidelijker wordt en tot de meeste mensen doordringt is dat we er allemaal vroeg of laat aan moeten geloven. We moeten van het aardgas af en we moeten overschakelen op andere energiebronnen. Het is dan ook niet zozeer de vraag óf je iets moet doen als pand eigenaar maar meer wát en wánneer je iets gaat doen.

Het kaf en het koren

Je hebt de eerste stap gezet en verdiept je in de mogelijkheden. Al snel verzandt je in de enorme informatiebrij. Veel partijen die producten hebben ontwikkeld adverteren met hun product. Momenteel worden woningbezitters benaderd voor een (bijna) gratis advies. Let op, hier zitten producenten achter die handelen vanuit een commercieel oogpunt. Als je het advies hebt ontvangen, vraag je al snel af of je wel het juiste advies hebt gekregen en of er geen alternatieven zijn. Dat komt doordat je een advies hebt ontvangen dat uitsluitend past bij het product wat deze ‘adviseur’ verkoopt. Uiteraard kan de ‘adviseur’ je geen alternatieve oplossingen geven.

De rol die Bhouwvast vervult

Bhouwvast wil graag zijn steentje bijdragen aan deze enorme opgave en als onafhankelijk bureau adviseren in de transitie van aardgasaangesloten naar aardgasloos bij zowel bestaande bouw, verbouw als nieuwbouw. Wij adviseren niet alleen hoe een pand van het gas kan maar adviseren ook over isolerende maatregelen en andere energiebesparings- en energieopwekkingsmogelijkheden. Doordat we uitsluitend met bouwkundige Energiecoaches werken kunnen we goed beoordelen hoe het pand is opgebouwd en wat de mogelijkheden maar ook wat de onmogelijkheden zijn. Onze Energiecoaches beschikken over jarenlange bouwervaring. De Energiecoach doet een opname van het pand om de huidige conditie vast te stellen en komt op basis hiervan met een adviesrapport. Ook wanneer het om bijvoorbeeld bedrijfspanden, monumenten of utiliteitsbouw gaat. Ons advies bestaat uit het inzichtelijk maken waar de grootste besparing te behalen is. Wij berekenen ook de terugverdientijd. Uiteindelijk werken wij de berekeningen en rapportage uit tot het hoogst haalbare, namelijk het volledig gasloos maken van het gebouw en het uiteindelijke doel: nul-op-de-meter. Dit alles vanuit een onafhankelijke blik op het pand. Bhouwvast verkoopt geen producten en heeft hier ook geen belangen in. U kunt met het adviesrapport zelf de markt op gaan om offertes op te vragen en zo zelf beoordelen welke partij het beste bij u past. Uiteraard kunt u ons inschakelen om de offertes uit te leggen en toe te lichten.

Financieringsmogelijkheden en subsidies

Bhouwvast is voortdurend op de hoogte van de laatste stand van zaken van subsidie- en financieringsmogelijkheden. En ook hierin helpen wij de gebouweigenaar als onafhankelijk adviesbureau.

Panden in het gaswinningsgebied Groningen

Eigenaren van panden in het gaswinningsgebied in Groningen krijgen naast de uitdaging om het pand te onderwerpen aan de energietransitie, mogelijk ook te maken met het bouwkundig sterker maken van het pand om zo de veiligheid van de gebruiker te garanderen. Bhouwvast is dé partij die op onafhankelijke wijze de zogenaamde Versterkingsadviezen toelicht. Wij kunnen eigenaren als geen andere partij ondersteunen in het combineren van het bouwkundig versterken en de opgave die de energietransitie met zich meebrengt. Door de ervaring die wij hebben in het aardbevingendossier kunnen wij de eigenaren goed ondersteunen en adviseren, klik hier voor meer informatie. Bhouwvast is de onafhankelijke partij die beschikt over kennis op bouwkundig en bouwfysisch gebied. We zetten onze kennis en ervaring graag in op een vertrouwde en onafhankelijke manier om u te helpen en ondersteunen op het gebied van energietransitie en het bouwkundig versterken van het aardbevingsgebied in Groningen of een combinatie van beide.