Energiecoach 12-11-2018                                                                                                                                    

Bhouwvast wil graag haar bijdrage leveren aan de enorme opgave van de energietransitie en als onafhankelijk bureau adviseren in de transitie. Vanuit dit oogpunt hebben alle medewerkers van Bhouwvast zich op laten leiden tot energiecoach. De volgende stap is de opleiding tot EPA-W adviseur en EPA-W maatwerkadvies waarmee binnenkort begonnen wordt.

 

 

 

De rol die Bhouwvast vervult

Doordat we uitsluitend met bouwkundige Energiecoaches werken kunnen we goed beoordelen hoe het pand is opgebouwd en wat de mogelijkheden maar ook wat de onmogelijkheden zijn. Onze Energiecoaches beschikken over jarenlange bouwervaring. De Energiecoach doet een opname van het pand om de huidige conditie vast te stellen en komt op basis hiervan met een adviesrapport. Ook wanneer het om bijvoorbeeld bedrijfspanden, monumenten of utiliteitsbouw gaat. Ons advies bestaat uit het inzichtelijk maken waar de grootste besparing te behalen is. Wij berekenen ook de terugverdientijd. Uiteindelijk werken wij de berekeningen en rapportage uit tot het hoogst haalbare, namelijk het volledig gasloos maken van het gebouw en het uiteindelijke doel: nul-op-de-meter. Dit alles vanuit een onafhankelijke blik op het pand. Bhouwvast verkoopt geen producten en heeft hier ook geen belangen in. U kunt met het adviesrapport zelf de markt op gaan om offertes op te vragen en zo zelf beoordelen welke partij het beste bij u past. Uiteraard kunt u ons inschakelen om de offertes aan te vragen, uit te leggen en toe te lichten. Bhouwvast is voortdurend op de hoogte van de laatste stand van zaken van subsidie- en financieringsmogelijkheden.

 

Bhouwvast volgt 6 Masterclasses 4-9-2018

 

De eigenschappen van de aardbevingen in Groningen hebben een grote invloed op de maatschappelijke acceptatie en impact, de mentale gezondheid van de bevolking, de afnemende huizen en vastgoedprijzen, en de bestuurlijke aanpak voor het omgaan met de aardbevingsproblematiek.

Alle medewerkers van Bhouwvast hebben van 24-5-2018 t/m 28-6-2018 in het Academiegebouw zes masterclasses gevolgd. Deze training werden door EPI-kenniscentrum en Sustainable Society van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verzorgd. EPI-kenniscentrum verzorgt aardbevingsgerelateerde kennisdeling op het gebied van o.a. bouwen, techniek, veiligheid, psychosociale gevolgen en innovatie.

Sustainable Society is een netwerkorganisatie voor sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoek van de RUG. De organisatie brengt onderzoekers samen rondom maatschappelijke thema’s en verbindt deze met relevante stakeholders buiten de universiteit. Er is een sterke focus op het verbinden van wetenschap en beleid en het verbeteren van de maatschappelijke impact van sociaalwetenschappelijk onderzoek.

In de diverse modules zijn de diverse de variëteit aan onderwerpen, gerelateerd aan de aardbevingsproblematiek in Groningen behandeld. Docenten vanuit verschillende expertises hebben hun inzichten op het gebied van de gaswinning en aardbevingen gedeeld, zodat er een interdisciplinaire blik op het dossier gevormd werd.

Aan het einde van de module waren de deelnemers van Bhouwvast in staat om de situatie in Groningen op een integrale manier te begrijpen en kunnen ze nog meer reflecteren op de maatschappelijke, economische en technische complexiteiten.

Onderstaande 6 modules werden behandeld door diverse hoogleraren/docenten.

  • Media en publieke perceptie & transities na rampen
  • Een bestuurlijke blik op het gasgebouw: instituties, schadecompensatie en verbetering
  • Impact van de aardbevingen op huizenprijzen, economische impact
  • Gas als bron van energie: energietransitie
  • What about the people? Sociale impact, bevolkingskrimp en (psychologische) gezondheid
  • Geologische oorzaken van de aardbevingen

 

Op 28 juni werden de serie masterclasses feestelijk afgerond en werden de certificaten uitgereikt.