Wie moet de kwaliteitsborger inschakelen?

Een kwaliteitsborger is een onafhankelijke professional die de kwaliteit van bouwprojecten controleert en waarborgt. Een belangrijke speler in de bouwsector, vanwege de gewenste veiligheid, duurzaamheid en de bouwvoorschriften die nageleefd dienen te worden. De wet Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) heeft strenge eisen opgesteld, die dieper ingaan op de bouwkwaliteit en het toezicht dat wordt gehouden. De verantwoordelijkheid voor kwaliteitsborging verschuift hiermee van de overheid naar de kwaliteitsborger. De transparantie in de bouwsector wordt hierdoor bevorderd en de algehele bescherming van de consumenten verbeterd.

Wanneer is een kwaliteitsborger nodig?

Een kwaliteitsborger dient te worden ingeschakeld voor verschillende specifieke bouwprojecten. Deze bouwprojecten vallen onder de Wkb, waardoor er een kwaliteitsborger verplicht wordt gesteld. Dit kunnen bouwprojecten zijn die in één van de volgende categorieën vallen:

  • Hoogbouw
  • Utiliteitsbouw
  • Bijzondere woningbouwprojecten
  • Infrastructurele projecten
  • Renovatieprojecten

Al deze bouwprojecten vereisen een kwaliteitsborger en worden ingedeeld in risicoklassen, variërend van een laag tot een hoog risico. Aan ieder risiconiveau, zijn specifieke vereisten voor toezicht en controle gekoppeld. Hoe hoger het risico van het bouwproject, des te strenger en vaker dienen de controles door de kwaliteitsborger te worden uitgevoerd. 

Wie is verantwoordelijk voor het inschakelen van een kwaliteitsborger?

Iedere partij die betrokken is bij het bouwproject, heeft eigen verantwoordelijkheden. Zo ligt de verantwoordelijkheid voor het inschakelen van een kwaliteitsborger bij de aannemer en de projectontwikkelaar. De rol van de aannemer omvat in dit geval het realiseren van een controle van de bouwkwaliteit door een erkende kwaliteitsborger, waar de projectontwikkelaar ervoor dient te zorgen dat de controles geïntegreerd worden in de projectplanning die wordt aangehouden. Tevens dient de opdrachtgever of eigenaar van het bouwproject betrokken te zijn. Hiervan wordt verwacht dat erop toe wordt gezien dat de kwaliteitsborger is aangesteld en dat de kwaliteitscontroles naar behoren worden uitgevoerd. Ook de gemeenten hebben verantwoordelijkheden. Nagaan of er een kwaliteitsborger is ingeschakeld en de eindcontrole en handhaving van de bouwvoorschriften in de hand houden, zijn hiervan de belangrijkste. 

Voordelen van het inschakelen van een kwaliteitsborger

Het aan laten haken van een kwaliteitsborger heeft voor alle betrokkenen voordelen. De belangrijkste voordelen die voortkomen uit een samenwerking met een kwaliteitsborger zijn: 

  • De bouwkwaliteit wordt verbeterd dankzij strikte naleving van bouwvoorschriften. Deze verhoogde kwaliteit leidt uiteindelijk ook tot meer veiligheid tijdens en na de bouw.
  • Door fouten tijdig te ontdekken en te corrigeren, kunnen dure herstelwerkzaamheden voorkomen worden. Hierdoor kan er worden geprofiteerd van een kostenbesparing. 
  • De efficiëntie en de betrouwbaarheid van het bouwproject worden door de kwaliteitsborging verhoogd. Hierdoor zullen bouwprojecten soepeler verlopen. 
  • Waar wet- en regelgeving wordt nageleefd, verminderen de risico’s op juridische problemen natuurlijk ook.
  • De klanttevredenheid zal altijd stijgen, vanwege de eindresultaten die garant staan voor kwaliteit, veiligheid en juridische correctheid.

Hoe kies je een geschikte kwaliteitsborger?

Niet iedere kwaliteitsborger zal perfect aansluiten bij jouw bouwproject. Het is daarom belangrijk om een kwaliteitsborger te zoeken die wél in het plaatje past. Zoek bijvoorbeeld naar iemand met ruime ervaring en expertise in het soort bouwproject dat jij wilt gaan starten. Controleer bij deze persoon de certificeringen en kwalificaties, om de bekwaamheid te waarborgen. Verder is het goed om een kwaliteitsborger in te schakelen die onafhankelijk is en geen belangenconflict(en) heeft tijdens het bouwproject. Wat ook erg prettig kan zijn, is een kwaliteitsborger die lokale kennis heeft en op de hoogte is van de relevante bouwvoorschriften. Om zo’n kwaliteitsborger te vinden, kun je professionele organisaties en netwerken raadplegen en vragen naar aanbevelingen. 

Procedure voor het inschakelen van een kwaliteitsborger

Starten met kwaliteitsborging door een kwaliteitsborger in te schakelen voor jouw bouwproject, vraagt om het nauwkeurig volgen van de procedure. We leggen uit hoe deze eruit ziet, door alle stappen van de procedure met je door te nemen:

1. Stappenplan voor aannemers en projectontwikkelaars: Begin met het identificeren van potentiële kwaliteitsborgers op basis van ervaring, certificeringen en onafhankelijkheid. Selecteer de meest geschikte kandidaat.

2. Communicatie met de kwaliteitsborger: Start met een kennismakingsgesprek om de scope van het project en de verwachtingen te bespreken. Stel duidelijke afspraken op over rollen, verantwoordelijkheden en communicatiekanalen.

3. Opstellen van een kwaliteitsplan: Samen met de kwaliteitsborger ontwikkel je een gedetailleerd kwaliteitsplan, dat de specifieke eisen, inspectiepunten en methoden voor kwaliteitsborging beschrijft.

4. Monitoring en inspecties tijdens het bouwproces: De kwaliteitsborger voert regelmatige inspecties en monitoring uit volgens het kwaliteitsplan. Communiceer regelmatig over de voortgang en eventuele noodzakelijke correcties om de bouwkwaliteit te garanderen.