De voordelen van Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren en de positie van de consument te versterken. Kernpunten van de WKB zijn de invoering van een onafhankelijke kwaliteitsborger die tijdens de bouw controles uitvoert, een verbeterde aansprakelijkheid van aannemers voor gebreken tot tien jaar na oplevering en meer transparantie over bouwkwaliteit voor opdrachtgevers/consumenten. Hierdoor moeten bouwwerken veiliger, duurzamer en beter worden opgeleverd, terwijl consumenten beter beschermd zijn tegen bouwfouten.

De voordelen van Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Verbetering van bouwkwaliteit

Onder toezicht van de WKB, wordt de verbetering van de bouwkwaliteit bereikt door het hanteren van strenge kwaliteitscontroles, die worden uitgevoerd door onafhankelijke kwaliteitsborgers. Zij zien tijdens de bouw toe op de naleving van de bouwregels. Daarnaast zorgt standaardisatie van bouwprocessen voor meer consistentie en minder fouten. Dit terwijl er meer aandacht wordt geschonken aan de naleving van bouwnormen en de garantie dat bouwprojecten aan de veiligheidseisen en duurzaamheidseisen voldoen. Al deze WKB maatregelen zorgen gezamenlijk voor een hogere bouwkwaliteit.

Versterking van consumentenbescherming

Met de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, heeft de consumentenbescherming een flinke upgrade gekregen. De juridische positie van de consument in het geval van gebreken, is daardoor versterkt. Aannemers zijn tot tien jaar na oplevering van het bouwproject aansprakelijk. Ook de transparantie in de bouwprocessen zorgt ervoor dat consumenten beter geïnformeerd zijn over de kwaliteit van het bouwwerk. Maar niet alleen tijdens het bouwen wordt de positie van de consument versterkt. Tevens, na het maken van bouwfouten, biedt de Wet Kwaliteitsborging consumenten de kans om verhaal te halen. Dit beschermt hen tegen gebreken in de bouw. In conclusie biedt de WKB de consument dus meer zekerheid en bescherming tijdens en na het uitbesteden van een bouwproject.

Professionalisering van de bouwsector

Met de invoering van erkende kwaliteitsborgingsinstrumenten als BRL 5019 en KOMO Kwaliteitsborging, vinden er meer gestandaardiseerde en objectieve controles plaats tijdens het uitvoeren van het bouwproject. Hierdoor wordt de professionaliteitsgraad onder bouwondernemingen verhoogd, aangezien zij dienen te voldoen aan strengere eisen en richtlijnen. Daarnaast stimuleert de WKB de ontwikkeling van opleiding en bijscholing in kwaliteitsborging, zodat bouwprofessionals continu hun kennis en vaardigheden kunnen verbeteren. Goed opgeleide vakmensen en erkende kwaliteitsborgingsinstrumenten, verhogen samen de professionaliteit in de bouwsector.

Stimuleren van innovatie

De WKB moedigt het gebruik van nieuwe bouwtechnieken en materialen aan met de integratie van technologie in kwaliteitsborging. Moderne technologieën, zoals sensoren en digitale monitoring, verbeteren controle en precisie in het bouwproces. Dit bevordert duurzaam bouwen en energie-efficiëntie, doordat innovatieve technieken en materialen vaak duurzamer en energiezuiniger zijn. Door strikte kwaliteitscontroles worden deze nieuwe methoden betrouwbaarder en breed toegepast, wat leidt tot een milieuvriendelijkere en efficiëntere bouwsector.

Economische voordelen

De toepassing van de WKB biedt ook economische voordelen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de reductie van kosten, doordat de bouwprocessen efficiënter worden uitgevoerd en er minder faalkosten zijn, dankzij de vroegtijdige identificatie van fouten? Zo wordt er niet alleen op materialen bespaard, maar ook op herstellingskosten. Een betere marktconcurrentie ontstaat eveneens al snel, doordat bouwbedrijven gestimuleerd worden om hogere kwaliteit te leveren. Dit doet meteen ten goede aan het consumentenvertrouwen. De vraag naar kwalitatief hoogwaardige bouwwerken stijgt, wat de algehele economische stabiliteit in de bouwsector bevordert.

Juridische duidelijkheid en vermindering van geschillen

De WKB zorgt voor meer juridische duidelijkheid en minder geschillen, door duidelijke aansprakelijkheidsregels vast te stellen. Hierbij zullen aannemers bijvoorbeeld tot tien jaar na oplevering verantwoordelijk blijven voor gebreken. Dit vermindert het risico op langdurige juridische geschillen, omdat de verantwoordelijkheden en rechten van alle partijen helder zijn vastgelegd. Bovendien stijgt de voorspelbaarheid in bouwprojecten, doordat strenge kwaliteitscontroles en standaardisatie zorgen voor consistente en betrouwbare bouwresultaten. Op die manier worden conflicten en misverstanden verminderd.

Toekomstperspectieven

De WKB zal zich blijven ontwikkelen, om de kwaliteitsborging binnen de bouw te optimaliseren. Verwachte aanpassingen en verbeteringen in de wetgeving, zullen gericht zijn op verdere versterking van de consumentenbescherming. Dit zal gerealiseerd moeten worden middels uitgebreidere aansprakelijkheid en transparantie. Ook stengere normen en toezichtmechanismen liggen in het vooruitzicht. Deze zullen consumenten nog beter moeten gaan beschermen tegen bouwfouten. Innovaties in kwaliteitsborging en bouwtechnologieën, waaronder het gebruik van drones, 3D-printing en geavanceerde monitoringtools, zullen de nauwkeurigheid en efficiëntie van kwaliteitscontroles in de toekomst nog verder verhogen. Alles om veiligere, duurzamere en energie-efficiëntere bouwwerken te realiseren. 

Ontdek ook hoe het borgingsproces eruitziet. Meer informatie vind je op “Hoe werkt het proces van kwaliteitsborging?