Wanneer heb ik een kwaliteitsborger nodig?

Bij bouwprojecten is kwaliteitsborging de sleutel tot een veilig, duurzaam en functioneel eindresultaat. De kwaliteitsborger is in dit verhaal verantwoordelijk voor het handhaven van bouwvoorschriften, het controleren van toegepaste materialen en uitvoeringNIVO, het uitvoeren van inspecties, en controles op de bouwplaats . De taak van de kwaliteitsborger is dan ook om de kwaliteit te waarborgen, gebreken tijdig vast te stellen en in overleg met de aannemer oplossingen aan te dragen. Alles om ervoor te zorgen dat het bouwproject voldoet aan de hoogste normen en regelgevingen. Meer over deze regelgevingen, lees je in onze blog over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Wanneer heb ik een kwaliteitsborger nodig?

Wetgeving en regelgeving

In Nederland dienen we rekening te houden met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze wet voor de bouwsector stelt strengere eisen aan de kwaliteitscontrole van bouwprojecten en vereist de inzet van een onafhankelijke kwaliteitsborger bij specifieke projecten. De Wkb verplicht de kwaliteitsborging bij bouwwerken die onder een bepaalde risicoklasse vallen. Woningbouw (laagbouw) valt in een andere gevolgklasse dan appartementen (hoogbouw) en bijvoorbeeld kantoorgebouwen en onderwijsgebouwen in weer een andere gevolgklasse als bijvoorbeeld ziekenhuizen. Ook voor aannemers en ontwikkelaars gelden er dan regels. Zo moet er een risico- en borgingsplan worden opgesteld en moet er informatie verstrekt worden aan de kwaliteitsborger.

Soort projecten 

Een kwaliteitsborger kan bij verschillende bouwprojecten nodig zijn, dit is afhankelijk van het wel/niet binnen een gevolgklasse vallen van het plan. Op dit moment geldt dit voor woningen en bedrijfs- opslaghallen die binnen gevolgklasse 1 vallen. Maar ook bij utiliteitsgebouwen als ziekenhuizen, scholen en kantoorgebouwen speelt kwaliteitsborging een belangrijke rol. Ook bij infrastructurele projecten is kwaliteitsborging verplicht om veiligheid, duurzaamheid en bouwkwaliteit te borgen. Een kwaliteitsborger kan dus bij vele complexe bouwprojecten betrokken zijn.

Voordelen van een kwaliteitsborger

Zowel voor de aannemer als voor de klant heeft het werken met een kwaliteitsborger vele voordelen. Door een kwaliteitsborger aan te laten haken, zal de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het project (en dus het eindresultaat) toenemen. Door het opvolgen en controleren van bouwvoorschriften, worden fouten en gebreken tijdig ontdekt en gecorrigeerd. Dit leidt tot kostenbesparingen, efficiëntie en natuurlijk een vermindering van juridische risico’s. Uiteindelijk zal de veilige, duurzame en functionele constructie de klanttevredenheid eveneens verbeteren. Op die manier draagt een kwaliteitsborger bij aan een bouwproject dat voldoet aan de wet- en regelgeving én wordt er zorg gedragen voor eventuele problemen en bijsturing.

Wanneer kwaliteitsborger

Hoe kies je een geschikte kwaliteitsborger?

Bij het selecteren van de juiste kwaliteitsborger voor een project is het belangrijk om te kijken naar hun ervaring en expertise op het gebied van bouwregelgeving en -normen. Zoek naar professionals met bewezen succes in vergelijkbare projecten, die daarnaast bekend zijn met de lokale bouwvoorschriften. Zorg er tevens voor dat de kwaliteitsborger onafhankelijk is en geen belangenconflicten heeft met andere partijen in het project. Bespreek duidelijk welke verwachtingen, rapportagevereisten en beschikbaarheid er gepaard gaan met het project. Het inschakelen van professionele organisaties en netwerken kan helpen bij het vinden van een goede kwaliteitsborger voor jouw bouwproject.

Hoe werken wij?

Bij Bhouwvast weten we precies hoe we de wet- en regelgeving omtrent kwaliteitsborging zo in kunnen zetten dat je ervan kunt profiteren. We kijken samen naar jouw bouwproject, om vervolgens te toetsen of deze de welstandstoets van de gemeente én de bouwtechnische toets op basis van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) kan doorstaan. Uitgewerkte plannen worden besproken, samen met potentiële risico’s en een te maken borgingsplan. Als alles goed op papier staat kan de bouwfase beginnen, waarin we een goed contact met de aannemer onderhouden en regelmatig een check uitvoeren op de bouwlocatie. Ook bij de oplevering wordt er door ons nog een laatste controleronde gedaan, zodat we de gemeente met een gerust hart kunnen vertellen dat het pand klaar is om in gebruik genomen te worden. 

Kunnen we jou ook helpen door in de rol van kwaliteitsborger te kruipen? Neem dan contact met ons op, zodat we samen naar de verplichtingen en normen rondom jouw bouwproject kunnen kijken.