Wat is een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) en waarom is het belangrijk?

  • Gepubliceerd
  • Geplaatst in MJOP / Nieuws

Een meerjaren onderhoudsplan wordt met de jaren belangrijker. Pandonderhoud is nu eenmaal een populair thema en dus wordt er steeds meer druk gelegd op het hanteren van een MJOP. Wat een MJOP inhoudt en hoe zich dit verhoudt ten opzichte van een DMJOP, dat leggen we je uit in deze blog.

Wat is een MJOP

Wat is een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP)?

Als je de volledige uitwerking van MJOP goed leest, dan geeft het al enigszins weer wat het inhoudt. Een MJOP is een document, waarin staat beschreven welk onderhoud er in de komende vijf à tien jaar naar verwachting aan het pand dient plaats te vinden. Door vast te laten stellen welk onderhoud niet al te lang meer op zich zal laten wachten, kun je alvast een inschatting maken van de benodigde financiële middelen om het onderhoud uit te kunnen laten voeren. Dit noemen we ook wel een meerjarenonderhoudsbegroting. Een meerjaren onderhoudsplan bevat bijvoorbeeld de geschatte periode en bijbehorende kosten voor dakreparatie of onderhoud aan de entree van het appartementencomplex. Wil je deze bevindingen tot in detail kunnen verwerken in het rapport, vraag dan om de deskundige mening van een bouwkundig expert.

MJOP opstellen

Een meerjaren onderhoudsplan biedt dus de kans om tijdig te anticiperen op de kosten van aankomende onderhoudsverplichtingen. Hoe een MJOP opstellen eruit ziet, laten we je zien door middel van een overzichtelijk stappenplan. Dit stappenplan klinkt wellicht vrij eenvoudig, maar toch is het aan te raden om een specialist met de juiste kennis aan te laten haken bij het maken van een MJOP.   Vrijblijvend kennismaken?>>

Stap 1: Vaststellen van het onderhoud

Begin met het uitvoeren van een inspectie in en rondom het pand. Schakel hiervoor een bouwkundig expert in, die een goede inschatting kan maken van de nodige onderhoudswerkzaamheden en het moment waarop deze uitgevoerd zullen moeten worden. Laat onder andere de staat van de deuren, kozijnen, gevels, daken en entree nauwkeurig beoordelen.

Stap 2: Maak een (financiële) planning voor het onderhoud

Na de inspectie is het duidelijk welke onderhoudswerkzaamheden er nodig zijn en wanneer. Maak naar aanleiding van deze informatie een overzichtelijke planning van de werkzaamheden, de periode waarin ze uitgevoerd moeten worden en stel prioriteiten. Plan de belangrijkste werkzaamheden eerder en de minder belangrijke werkzaamheden later. Bereken direct de kosten van de onderhoudswerkzaamheden en neem deze op in de planning. Je kunt ook alvast de juiste externe partijen benaderen en afspraken maken.

Stap 3: Het MJOP opstellen

De onderhoudswerkzaamheden en de bijkomende kosten staan nu op papier, op een logische volgorde. Door de geschatte kosten per werkzaamheid door te voeren en een overzicht te maken én bij te houden van de onderhoudswerkzaamheden, is er automatisch een MJOP opgesteld. 

Stap 4: Bijhouden van het MJOP

Een MJOP kan jaarlijks en zelfs maandelijks wijzigen. Zorg er dus voor dat het MJOP regelmatig wordt geëvalueerd, om zeker te stellen dat de juiste prioritering nog altijd wordt gehanteerd en er geen benodigd onderhoud over het hoofd wordt gezien.

Is een MeerJarenOnderhoudsPlan verplicht?

Wettelijk gezien is een MJOP niet verplicht. Uitzondering op de regel is de toepassing bij Verenigingen van Eigenaren. Voor de VvE’s is een MJOP wél verplicht. Een MJOP opstellen is dus geen verplichting, zolang je geen lid bent van een VvE. Ben je dit wel, dan kom je niet onder het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan uit. In onze blog over het MJOP voor Verenigingen van Eigenaren lees je meer over deze verplichting.

Het belang van een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP)

Het belang van een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP)

Met een MJOP voorkom je onverwachte uitgaven voor de VvE. Een meerjaren onderhoudsplan opstellen wordt dan ook veelal gedaan om vastgoedbeheerders inzicht te bieden in de status van de panden en het nog uit te voeren onderhoud in de nabije toekomst. Door werkzaamheden en uitgaven in kaart te brengen, zal de VvE beter kunnen prioriteren, klussen tijdig uit kunnen laten voeren en de juiste financiële plannen kunnen maken.

MeerjarenOnderhoudsPlan versus Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan (DMJOP)

Duurzaam: Het is een sleutelwoord in de huidige bouw- en onderhoudsplannen. Naast een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is hierdoor ook het duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP) in het leven geroepen. Bij een DMJOP wordt er niet alleen gekeken naar de details van de onderhoudswerkzaamheden, de kosten en de planning. DMJOP omschrijft daarnaast ook duurzaamheidsmaatregelen. Door duurzame maatregelen op te nemen in het MJOP rapport, wordt er gewerkt aan energiebesparende regelingen die tijdens het reguliere onderhoud kunnen worden doorgevoerd. Denk aan duurzamere keuzes tijdens dakonderhoud, kozijnonderhoud of gevelonderhoud. Zeker onder de energiebewuste VvE’s wordt er steeds vaker toegewerkt naar een DMJOP.